Henk Peeters exposities Henk Peeters biografie Henk Peeters contact en verkoop Henk Peeters links Henk Peeters beeldend kunstenaar Henk Peeters recent werk
Henk Peeters 08 - 12 - 1925 te 's-Gravenhage | 13 - 04 - 2013 te Hall
Opleiding Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten 's-Gravenhage
1957 - 1972: docent aan de Arnhemse Akademie
1958 - 1960: met Kees van Bohemen, Jan Henderikse, Armando en Jan Schoonhoven vormt hij de Hollandse Informele Groep.
1958 - 2013: Peeters exposeert, vooral op groepstentoonstellingen, in binnen- en buitenland (zie exposities voor een uitputtend overzicht).
1960 - 1965: richt samen met Jan Henderikse, Jan Schoonhoven en Armando de NUL groep op.
1965 (op een maandagmorgen): geeft zijn werk, voorzover hij dit nog in eigen bezit heeft, mee met de vuilnisman.
1997 - 2013: de 'Koetekendagen' (1997) in Galerie de Boer-Waalkens luiden een nieuw tijdperk in: 'Henk Peeters Tastbaar'.
K. Schippers schreef over Henk Peeters bij een tentoonstelling (1974) in de galerie Collection d'Art:
'Haren en watten komen uit een latere periode van de geschiedenis. En materialen als plastic en kunstgras maken nog niet eens zo lang deel uit van onze omgeving.
Peeters heeft meestal niet veel meer gedaan dan het tonen van zijn keuze. Het water werd verpakt, het licht kreeg kans op een reflectie, de werking van het vuur werd zichtbaar nadat het gedoofd was.
Watten verdwenen - maar bleven goed zichtbaar - achter nylon, haren maakten soms deel uit van een paardestaart en het kunstgras werd over een stuk board gespannen.
Peeters is wel eens gekarakteriseerd als de minst opvallende van de Nul-groep. En op een bepaalde manier is dat waar. Armando viel op door het lef van zijn bouten, prikkeldraad en geklinknagelde platen. Schoonhoven was niet te overtreffen in zijn beheersing over wit, licht en schaduw. En ook Jan Henderikse was in zijn korte Nul-periode een in het oog springende figuur met zijn kratten bier en vellen postzegels, herhalingen, die tot dan toe duidelijk taboe waren geweest.
Achteraf klinkt het alsof Henk Peeters met zijn zachte stoffen, zonder drama of koketterie, het dichtst bij de onopvallende werkelijkheid is gebleven en die ook nergens met verhalen heeft vermengd. Geen persoonlijke geschiedenissen, maar ook niet de didactiek van 'kijk hier eens, zo hebben jullie dit nog niet eerder bekeken'. Dat laatste is misschien nooit helemaal te vermijden, maar Peeters moet toch wel bewust in die richting hebben gewerkt.
Dat blijkt wel als je nu een reflectiedoek of een wattenschilderij, een pirografie of een kunstgraslap van Peeters bekijkt.

De NUL-groep in 1961  
Groepsfoto Nul-groep bij de tentoonstelling
'Avantgarde '61' in Trier.
V.l.n.r.: Jan Henderikse, Jan Schoonhoven,
Armando en Henk Peeters.
Foto Hermann Bartels.
 
Pirografie, 1959. Nr. 59-18, prototype van Instituut Collectie Nederland, verloren gegaan, replica 1996.
Brandgaten in schuimplastic, 80 x 75 cm.

 
Henk Peeters vult een sarcofaag met engelenhaar in het Allard Pierson Museum voor de tentoonstelling 'Kunstenaars zien Egypte', Amsterdam 1986.
 
Watjes, 1960. Nr. 60-07, 80 x 100 cm.
Collectie Pieter Engels, Amsterdam.
 
De voorstelling betekent op het eerste gezicht zo weinig, dat hij, al doe je nog zo je best, al uit het geheugen dreigt weg te glippen vóór dat je hem goed en wel hebt gezien.
Dat geeft Peeters' werk een eigenaardige spanning. Je bent je even bewust van de geringe inzet waarmee je doorgaans om je heen kijkt, alleen getroffen door een gebeurtenis met scherpe kantjes.'....
'Wie zijn werk nu ziet, zal merken hoeveel invloed Nul (in dit geval het werk van Peeters) op de latere generatie schilders van Boezem, Dibbets en Van Elk heeft gehad. Voor Peeters werd Nul een werkelijk avontuur toen er een overgang van objekten naar situaties leek te ontstaan, maar de groep viel uiteen voordat daar veel van kwam. Die plannen waren er al in het begin, toen Peeters het Stedelijk Museum in 1962 al vol mist wilde spuiten, maar daar was iets te veel paraffine voor nodig en Sandberg had toen ook nog een Van Gogh in huis.'...

 
Nul-groep met Hans Sleutelaar (midden), Galerie Bébert Rotterdam, 1989.
Overhemd 'GabriŽl', 1987  
Overhemd 'Gabriël', 1987
 
Zuiver en gaaf van idee - zo zou je het werk van Peeters kunnen noemen. Zelf is hij ervan vervreemd. 'Ik moet zeggen, dat ik nu liever de krant lees dan het Museumjournaal. Toch wel.
Het werkelijke leven is toch veel interessanter dan de kunst.
Nul is daar mee begonnen. De conclusie is dan dat je er ook mee ophoudt. Misschien ben ik binnen Nul de meest consequente realist geweest. Dat voor mij kunst en leven uiteindelijk echt samenvielen. En dan vraag je je af: wat moet je dan nog maken?
Dan is het er toch allemaal?'

Bibliografie
Alphen, Jacques van, Gesprek met Henk Peeters, Gazet (uitgave Galerie Parade), jan.2002
Beerkens, Lydia, Remakes of Henk Peeters, Tate papers / Nothing but the real Thing,
-- http://www.tate.org.uk/research/tateresearch/tatepapers/07autumn/beerkens.htm, 2007.
-- For the benefit of science/the restauration of the work of Henk Peeters, in Modern art: who cares? pp 42-59. Amsterdam 1999
Artfacts. www.artfacts.net/en/artist/henk-peeters.
Blom, Mariëtte. Henk Peeters over Nul en Meer. Eerbeek 2003 (www.marietteblom.nl).
Boezem, Marinus. Henk Peeters. Museumjournaal nr.16/2, april 1971
Brummel, Dik. Henk Peeters: wij zijn zo nodig. In 'De nieuwe sekstant/NVSH', Den Haag, juni 2006.
Ciuraj, Melanie en Kappers, Jan. Liefde voor de kunst. In: Kunstlicht 27-4, uitg. VU-Amsterdam 2006.
Garrel van, Betty, Er is alleen buitenkant. NRC-Handelsblad 21.4.00 en (dezelfde tekst):
-- Henk Peeters vijfenzeventig, foto's Truus Nienhuis, Hall 2000.
Groenhart, Barbara. Vertrekpunt Nul, Centraal museum Utrecht 1989.
Groot, Corinne, Henk Peeters, bij 'erelid GBKN', Biënnale Gelderland 1994.
Halem van, Ludo. (in:) Nederlandse kunst vanaf 1900. Teleac, Utrecht 1996.
Hartog, Arie. Einführung zur Ausstellung Galerie im Winter, Bremen 1999.
Heijnsbroek, Fons. 'Citaten van de kunstenaar', www.dekunsten.net
Jobse, Jenneke.
Echt Peeters. Uitg. de Kunst, Wezep, 2011.
Kappers, Jan. De nul-relaties. In: Kunstlicht 27-11, uitg. VU-Amsterdam 2006.
Koplos, Janet. Reign of feathers. Inleiding bij videotape 'Rain of feathers'. Uitg. Bifrons foundation, Amsterdam 1999.
-- Laugh lines, report from Holland, in Art in America, May 2000
Knaap, Marike van der. 0=nul. Gallery James Mayor, London 2007. Engelse vertaling
Kuhn, Anette. Zero. Propyläen Verlag, Berlin 1991.
-- Zero, eine europäische Avantgarde. Galerie Neher, Essen 1992.
Kunst van nu, encyclopedisch overzicht vanaf 1960. Uitg. Elsevier, Amsterdam 1971.
Lodermeyer, Peter. Conversation with Henk Peeters. In 'Personal Structures'. Uitg. Dumont, Keulen 2009.
Mechelen van, Marga. Over Nul / Zero en Henk Peeters, In: De Nieuwe, Arti et Amicitiae ,Amsterdam 2008.
-- Echt Peeters. Uitg. de Kunst, Wezep, 2011.
Nienhuis, Truus. Henk Peeters vijfenzeventig. Hall, tekst Betty van Garrel. 2000.
Nymphius, Friederike. Henk Peeters. In: in Minimalism and After / Daimler collection, Ostfildern 2006.
Peeters, Henk. Looking back, http://www.borzo.com/expositions/past/nul0_1
Peeters, Mark. Ex plumis cognoscitur avis. In 'Henk Peeters, tastbaar'. Uitg.Sun, Nijmegen 1998.
Peters, Janny. Ik ben zelf kunst. Vijftig jaar G.B.K., Arnhem 1997.
-- Nul en de Informele groep. Skriptie Kunsthistorisch Instituut Utrecht, 1975.
Ridder, Willem de, Schippers, Wim T. Signalement. Vara tv.
Rodrigo, Evert > Beerkens, Lydia, Modern art: who cares? Amsterdam 1999.
Schippers, K. Een chèque voor de tandarts. Uitg. Querido, Amsterdam 1967.
Sperone - Westwater Gallery, ZERO NY, tent. katalogus, New York 2008.
Stigter, Diana en Tegenbosch, Pietje. Henk Peeters, Nul lebe hoch. Nul, Edition Cantz, Stuttgart 1993.
Sluysmans, Christine. Eén groot oog. In: Re:ZERO=0, Arti et Amicitiae, Amsterdam 1998.
Verschaeren, Hedwig. Nul, Nederland. In 'Zero Internationaal Antwerpen', Antwerpen 1979.
Visser de, Ad. De tweede helft, beeldende kunst na 1945. Uitg. Sun, Nijmegen 1998.
Wagemans, Fred. Henk Peeters, tastbaar. Uitg.Sun, Nijmegen 1998.
Weelden van, Leen. Inleiding Henk Peeters. FlevoCahiers nr.10, Harderwijk 2007.
Wesseling, Janneke. Alles was mooi, een geschiedenis van de Nul-beweging. Uitg. Landshoff/Meulenhoff, Amsterdam 1989.
Wiehager, Renate e.a. Die niederländische Gruppe Nul. Edition Cantz, Stuttgart 1993.
-- Minimalism and After / the DaimlerChrylser Collection, Peeters, Ostfildern 2006.
Wikipedia.
Wikiquote.
Wilbrink, Jos. De Nul-beweging; illusieloos idealisme. In: Kunst en beleid, Boekmanstichting. Amsterdam 1991.
- Winkler Prins encyclopedie, Amsterdam 1964.
Zimmer, Nina. Spur und andere Künstlergruppen (w.o.Nul), Edition Reimer, Berlijn 2002.

Internet
www.artfacts.net/eu/artist/henk_peeters
www.dekunsten.net/dk-citatenabstractekunst
www.henkpeeters.nl
www.personalstructures.org
www.wikipedia.org/wiki/Henk_Peeters
www.wikiquote.org/wiki/Henk_Peeters