Alphen, Jacques van, Gesprek met Henk Peeters, Gazet (uitgave Galerie Parade), jan.2002
Beerkens, Lydia. Remakes of Henk Peeters, Tate papers / Nothing but the real Thing,
Beerkens, Lydia. For the benefit of science/the restauration of the work of Henk Peeters, in Modern art: who cares? pp 42-59. Amsterdam 1999
Artfacts. https://artfacts.net/artist/henk-peeters/909
Blom, Mariëtte. Henk Peeters over Nul en Meer. Eerbeek 2003 (https://www.marietteschrijver.nl/publicaties.html).
Boezem, Marinus. Henk Peeters. Museumjournaal nr.16/2, april 1971
Brummel, Dik. Henk Peeters: wij zijn zo nodig. In ‘De nieuwe sekstant/NVSH’, Den Haag, juni 2006.
Ciuraj, Melanie en Kappers, Jan. Liefde voor de kunst. In: Kunstlicht 27-4, uitg. VU-Amsterdam 2006.
Garrel van, Betty. Er is alleen buitenkant. NRC-Handelsblad 21.4.00
Garrel van, Betty. Henk Peeters vijfenzeventig, foto’s Truus Nienhuis, Hall 2000.
Groenhart, Barbara. Vertrekpunt Nul, Centraal museum Utrecht 1989.
Groot, Corinne, Henk Peeters, bij ‘erelid GBKN’, Biënnale Gelderland 1994.
Halem van, Ludo. (in:) Nederlandse kunst vanaf 1900. Teleac, Utrecht 1996.
Hartog, Arie. Einführung zur Ausstellung Galerie im Winter, Bremen 1999.
Heijnsbroek, Fons. ‘Citaten van de kunstenaar’.
Jobse, Jenneke. Echt Peeters. Uitg. de Kunst, Wezep, 2011.
Kappers, Jan. De nul-relaties. In: Kunstlicht 27-11, uitg. VU-Amsterdam 2006.
Koplos, Janet. Reign of feathers. Inleiding bij videotape ‘Rain of feathers’. Uitg. Bifrons foundation, Amsterdam 1999.
Koplos, Janet. Laugh lines, report from Holland, in Art in America, May 2000
Knaap, Marike van der. 0=nul. Gallery James Mayor, London 2007.
Kuhn, Anette. Zero. Propyläen Verlag, Berlin 1991.
-Kuhn, Anette. Zero, eine europäische Avantgarde. Galerie Neher, Essen 1992.
Kunst van nu, encyclopedisch overzicht vanaf 1960. Uitg. Elsevier, Amsterdam 1971.
Lodermeyer, Peter. Conversation with Henk Peeters. In ‘Personal Structures’. Uitg. Dumont, Keulen 2009.
Mechelen van, Marga. Over Nul / Zero en Henk Peeters, In: De Nieuwe, Arti et Amicitiae ,Amsterdam 2008.
Mechelen van, Marga. Echt Peeters. Uitg. de Kunst, Wezep, 2011.
Nienhuis, Truus. Henk Peeters vijfenzeventig. Hall, tekst Betty van Garrel. 2000.
Nymphius, Friederike. Henk Peeters. In: in Minimalism and After / Daimler collection, Ostfildern 2006.
Peeters, Mark. Ex plumis cognoscitur avis. In ‘Henk Peeters, tastbaar‘. Uitg.Sun, Nijmegen 1998.
Peters, Janny. Ik ben zelf kunst. Vijftig jaar G.B.K., Arnhem 1997.
Peters, Janny. Nul en de Informele groep. Skriptie Kunsthistorisch Instituut Utrecht, 1975.
Ridder, Willem de, Schippers, Wim T., Signalement, Vara tv (Beeld en Geluid, videoband en het boek Actie, werkelijkheid en fictie in de kunst van de jaren ’60 in Nederland).
Rodrigo, Evert > Beerkens, Lydia, Modern art: who cares? Amsterdam 1999.
Schippers, K. Een chèque voor de tandarts. Uitg. Querido, Amsterdam 1967.
Sperone – Westwater Gallery, ZERO NY, tent. katalogus, New York 2008.
Stigter, Diana en Tegenbosch, Pietje. Henk Peeters, Nul lebe hoch. Nul, Edition Cantz, Stuttgart 1993.
Sluysmans, Christine. Eén groot oog. In: Re:ZERO=0, Arti et Amicitiae, Amsterdam 1998.
Verschaeren, Hedwig. Nul, Nederland. In ‘Zero Internationaal Antwerpen’, Antwerpen 1979.
Visser de, Ad. De tweede helft, beeldende kunst na 1945. Uitg. Sun, Nijmegen 1998.
Wagemans, Fred. Henk Peeters, tastbaar. Uitg.Sun, Nijmegen 1998.
Weelden van, Leen. Inleiding Henk Peeters. FlevoCahiers nr.10, Harderwijk 2007.
Wesseling, Janneke. Alles was mooi, een geschiedenis van de Nul-beweging. Uitg. Landshoff/Meulenhoff, Amsterdam 1989.
Wiehager, Renate e.a. Die niederländische Gruppe Nul. Edition Cantz, Stuttgart 1993.
Wiehager, Renate e.a. Minimalism and After / the DaimlerChrylser Collection, Peeters, Ostfildern 2006.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Peeters
https://nl.wikiquote.org/wiki/Henk_Peeters.
Wilbrink, Jos. De Nul-beweging; illusieloos idealisme. In: Kunst en beleid, Boekmanstichting. Amsterdam 1991.
Wilbrink, Jos. Winkler Prins encyclopedie, Amsterdam 1964.
Zimmer, Nina. Spur und andere Künstlergruppen (w.o.Nul), Edition Reimer, Berlijn 2002.

Filmografie
Sherman de Jesus, 2018, De Zero Revolutie, Memphis Film & Television.
Sherman de Jesus, 2013, Hollandse Meesters in de 21 eeuw, Memphis Film & Television.